ER75@most.srednicowy

[email protected]

Zdjęcie wykonane 12 września 2012.